صادقی: مسئولان دولت دوازدهم جز ایجاد نارضایتی در جامعه هیچ هنر دیگری ندارند/ اکثریت هنرمندان حتی از تأمین معاش روزانه شان هم عاجزند!

سینماپرس: دکتر قطب الدین صادقی مدرس و بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما در خصوص اقدام دولت برای قطع معافیت مالیاتی هنرمندان با انتقاد شدید از این رویکرد گفت: مسئولان دولت دوازدهم جز ایجاد نارضایتی در جامعه هیچ هنر دیگری ندارند و این تصمیم شان هم مانند اغلب کارهای شان از ریشه اشتباه است. هنرمندان در کشور ما هیچ امتیازی به جز همین معافیت مالیاتی نداشتند که حالا با تصمیم زشت، غیرفرهنگی و ضد هنری مسئولان همین امتیاز اندک هم از آن ها سلب شده است.