شکل دل ؛ تو سلوز

شکل دل / Shape Of My Heart یکی از قطعاتی است که نخستین بار استینگ خوانده و با فیلم سینمایی لئون: حرفه ای مشهور شد. اصل اجرای این قطعه را پیش تر در تابناک شنیده اید و اکنون بازاجرای این قطعه را توسط گروه تو سلوز با دو ویولنسل الکترونیک می بینید و می شنوید. –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی