شکست های پیش بینی نشده برای فیلم هایی با بودجه های عمومی/ وقتی فیلم های نازل در چرخه معیوب اکران پرفروش می شود!

سینماپرس: گیشه سینماها در سال جاری با شگفتی هایی همراه بود؛ از فروش نزدیک به ۴۰ میلیارد تومانی یک فیلم سینمایی به اصطلاح کمدی که اغلب سینماگران، منتقدان و اهالی رسانه آن را نازل ترین فیلم تاریخ سینمای ایران برشمرده اند تا شکست های پیش بینی نشده برای برخی از فیلم هایی که با بودجه های دولتی ساخته شده بودند! اما مهمترین نکته اینکه برخی از کارشناسان و صاحب نظران سینما بر این نظرند که اغلب فیلم های اکران شده در سال جاری جزو آثار سطحی و نازل هستند و هیچ دستاوردی برای سینمای کشور محسوب نمی شوند.

شکست های پیش بینی نشده برای فیلم هایی با بودجه های عمومی/ وقتی فیلم های نازل در چرخه معیوب اکران پرفروش می شود!

سینماپرس: گیشه سینماها در سال جاری با شگفتی هایی همراه بود؛ از فروش نزدیک به ۴۰ میلیارد تومانی یک فیلم سینمایی به اصطلاح کمدی که اغلب سینماگران، منتقدان و اهالی رسانه آن را نازل ترین فیلم تاریخ سینمای ایران برشمرده اند تا شکست های پیش بینی نشده برای برخی از فیلم هایی که با بودجه های دولتی ساخته شده بودند! اما مهمترین نکته اینکه برخی از کارشناسان و صاحب نظران سینما بر این نظرند که اغلب فیلم های اکران شده در سال جاری جزو آثار سطحی و نازل هستند و هیچ دستاوردی برای سینمای کشور محسوب نمی شوند.