«شکستن همزمان بیست استخوان» در جشنواره جهانی فجر نمایش داده می‌شود

سینماپرس: فیلم برادران محمودی پس از چندین حضور موفق بین المللی برای اولین بار در ایران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمی آید.