شورجه: افتخار ما فیلمسازی برای نظام حاکم است

سینماپرس: جمال شورجه در مصاحبه ای گفت: ما بچه مذهبی‌های سینما همیشه مورد نقد سایرین قرار گرفته‌ایم درحالی‌که ما افتخار می‌کنیم که فیلمسازی وابسته و در خدمت نظام حاکم هستیم.