شورای پروانه نمایش و ساخت بدون تخصص و صرفاً سلیقه ای مجوز صادر می کنند/ مسئولان به میزهای شان چسبیده اند و درایتی برای رفع معضلات سینماگران ندارند

سینماپرس: آرش معیریان کارگردان سینما که از صبح امروز جدیدترین اثر سینمایی اش با عنوان «دم سرخ ها» روی پرده سینماها رفته با انتقاد نسبت به عملکرد سازمان سینمایی و شوراهای زیرمجموعه این سازمان اظهار داشت: اعضای شورای پروانه نمایش و پروانه ساخت بدون تخصص و صرفاً سلیقه ای و از روی حسدورزی پروانه ساخت و نمایش می دهند و حتی خودشان پای پروانه های شان نمی ایستند؛ سوأل بنده این است که چطور می شود ۲ روز بعد از صدور یک مجوز سلیقه و دیدگاه شان عوض می شود؟ مگر فیلمسازان و تهیه کنندگان مسخره شده اند؟