شورای صنفی نمایش عامل برخی بی نظمی های اکران است

تهیه کننده فیلم سینمایی پاستاریونی گفت: در سینمای ایران بر خلاف اینکه می گویند پخش کننده ها در اکران آثار تخلف می کند اما معتقدم بی نظمی ها و مافیای سینمای ما در شورای صنفی نمایش اتفاق می افتد. - تهران- ایرنا- تهیه کننده فیلم سینمایی پاستاریونی گفت: در سینمای ایران بر خلاف اینکه می گویند پخش کننده ها در اکران آثار تخلف می کند اما معتقدم بی نظمی ها و مافیای سینمای ما در شورای صنفی نمایش اتفاق می افتد. بیتا ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی