شوخی های رکیک جنسی، درونمایه تهی از موقعیت کمدی و روایت دم دستی منجر به تولید اثری به نام «هزارپا» شده است

سینماپرس: سعیده خدابخش روزنامه نگار فرهنگی و عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران همزمان با اکران فیلم سینمایی «هزارپا» آخرین ساخته ابوالحسن داودی با ارسال یک یادداشت اختصاصی به سینماپرس نوشت: آخرین ساخته داودی «هزار پا» به سیاق بسیاری از فیلم های کمدی که این روزها در سینمای ایران ساخته می شود درون مایه ای تهی از موقعیت کمدی دارد و بیشتر از اینکه تماشاگر توسط موقعیت هایی که پرسوناژ ها در آن قرار می گیرند به خنده بیفتند این فیلم با شوخی های کلامی دم دستی و گاهی سکسیستی از مخاطب خنده می گیرد.