شوآف سلبریتی ها برای مردم جذابیتی ندارد

هیچ کس با عیادت از بیمار مخالفتی ندارد اما ساده بگوییم، این عکس انداختن ها و شوآف ها برای مردم جذابیتی ندارد. - به گزارش را از نزدیک ببینند اما بازیگران دیگر چرا؟ هرکدام از این چهره ها چند بار با استاد مشایخی همبازی بوده اند؟ چند بار ایشان را در پشت صحنه آثار یا جشن ها و جشنواره های سینمایی دیده اند و احیاناً عکس هم انداخته اند؟ سلبریتی های گران مایه! قبل از این که ژست بگیرید و لبخندِ من چقدر بزرگوارم بزنید، ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی