شهر های بالای 20 هزار نفر سینمادار می شوند

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی یکی از طرح های توسعه ای و حمایتی در حوزه سینما را راه اندازی سینما امید دانست و گفت: این طرح در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت و با مشارکت شهرداری های شهرهای فاقد سالن سینما انجام می شود. – بیش از 220 شهر کشور دارای شرایط راه اندازی سینما امید هستند. به گزارش تیتر برتر ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی با اشاره به حمایت های این سازمان در توسعه سالن های سینما، گفت:
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: اقتصادی