شهر خودگردان کشور مقابل دوربین رهبر قنبری

فیلمبرداری مستند دریان، دیار یاران به کارگردانی رهبر قنبری که به گفته او، درباره تنها شهر خودگردان کشور است، به پایان رسیده و این فیلم وارد مرحله تدوین شده است. - فیلمبرداری مستند دریان، دیار یاران به کارگردانی رهبر قنبری که به گفته او، درباره تنها شهر خودگردان کشور است، به پایان رسیده و این فیلم وارد مرحله تدوین شده است. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، رهبر قنبری ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی