شهر باید جامعه شهری داشته باشد

رییس پ ژوهشگاه میراث فرهنگی ـ به رغم اینکه سال ها در بنیاد فارابی مدیر بوده و به عنوان مدیر سینمایی شناخته می شود، - سید محمد بهشتی از معماری شهر تهران و هویت فرهنگی آن می گوید شهر باید جامعه شهری داشته باشد شهر > شهری - سمیرا وکیلی:سید محمد بهشتی ـ رییس پ ژوهشگاه میراث فرهنگی ـ به رغم اینکه سال ها در بنیاد فارابی مدیر بوده و به عنوان مدیر سینمایی شناخته می شود، بیشتر از همه، یک مدیر فرهنگی است. تحصیلات ...
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی