شهرک سینمایی پس از بیست سال در دوره حیدریان نیز افتتاح نشد!

انتظار می رفت پس از بیست سال بالاخره این شهرک به انتها برسد و اهالی سینما ببینیم که با بیست سال تزریق بودجه به این مجموعه چه اثری خلق شده است؟ با این حال پس از بیست سال حیدریان بار دیگر این سازمان را ترک کرد و این مجموعه افتتاح نشد. - شهرک سینمایی پس از بیست سال در دوره حیدریان نیز افتتاح نشد! انتظار می رفت پس از بیست سال بالاخره این شهرک به انتها برسد و اهالی سینما ببینیم که با بیست سال تزریق بودجه به این مجموعه ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی