شهرداری یک بنر به سینما نمی دهد اما جشنواره فیلم شهر برگزار می کند!

هفتمین جشنواره فیلم شهر در شرایطی برگزار می شود و چنین تصوری را به وجود می آورد که سینما برای شهرداری تهران اهمیت دارد که در عمل این شهرداری یک رویداد اضافی به خرج مردم تهران است و شهرداری پایتخت نیز با سوءرفتارهایی که در قبال اهالی سینما نشان داده، –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی