شهاب حسینی: نفرین بر شما و آن چه شما را تبدیل به شیاطین کرد!

عصرشهروند | شهاب حسینی، بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به کشتن شدن توله خرس در سوادکوه گفت: عجب از کشوری که خود را پیرو مرام محمد (ص) می داند و در آن قانونی در جهت حمایت از حیوانات و دیگر مخلوقات خدا وجود ندارد. – عصرشهروند شهاب حسینی، بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به کشتن شدن توله خرس در سوادکوه گفت: عجب از کشوری که خود را پیرو مرام محمد (ص) می داند و در آن قانونی در جهت حمایت از حیوانات و دیگر مخلوقات …
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی