شهاب حسینی عزادار شد/ عکس

–  پدر پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی با انتشار متنی در اینستاگرام از درگذشت پدرش خبر داد.
این هنرمند که خود سابقه بازی در تئاتر و سینما را دارد، نوشت: «نهایتِ تمامِ نیروها پیوستن است، پیوستن
به اصلِ روشنِ خورشید» و خاک، خاکِ پذیرنده اشارتی ست به آرامش.»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی با انتشار متنی در اینستاگرام از درگذشت پدرش خبر داد.
این هنرمند که خود سابقه بازی در تئاتر و سینما را دارد، نوشت: «نهایتِ تمامِ نیروها پیوستن است، پیوستن
به اصلِ روشنِ خورشید» و خاک، خاکِ پذیرنده اشارتی ست به آرامش.»