شناکردن بدون جلیقه نجات

اصغر فرهادی جسور است، ازآن رو که فیلم سازی برایش پس از کسب دو اسکار و بسیار جوایز جهانی دیگر، بیش از آنکه راهی برای افتخارآفرینی بیشتر باشد، - اتفاقا مسیر تجربه کردن است و زیستن و این زیستن او در قالب فیلم هاست که عمرش را گران مایه می کند و ساخته هایش را ارزشمند؛ آن گونه که همه می دانند ارزشمند است. شعار سال : فارغ از ستاره هایی که منتقدان در مجلات سینمایی به او داده یا خواهند داد، این فیلم برگ برنده ای در کارنامه اوست،
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی