شماره جدید سینما و ادبیات ویژه سینمای فرانسه

شماره پاییزی مجله سینما و ادبیات سراغ سینمای فرانسه و کارگردان شناخته شده آن روبر برسون رفته است. - شماره پاییزی مجله سینما و ادبیات سراغ سینمای فرانسه و کارگردان شناخته شده آن روبر برسون رفته است. به گزارش ایسنا، در معرفی شماره هفتادم مجله سینما و ادبیات آمده است: خلق جهان منحصر به فرد و شخصی و رسیدن به یک سبک درونی برسون را در جایگاه یک کارگردان یکه و برجسته نشانده است که منشأ الهام بسیاری از کارگردانان ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی