شماره بیست و چهارم فرهنگ امروز منتشر شد

شماره بیست و چهارم فرهنگ امروز با طرح جلد بهمن فرمان آرا و موضوعاتی چون جنگ، فلسفه، الهیات منتشر شد. - شماره بیست و چهارم فرهنگ امروز با طرح جلد بهمن فرمان آرا و موضوعاتی چون جنگ، فلسفه، الهیات منتشر شد. به گزارش فانوس ، شماره بیست وچهارم نشریه فرهنگ امروز با تصویری از بهمن فرمان آرا منتشر شد. مصاحبه با فرمان آرا که به منظور بررسی موج نو سینمای ایران انجام شده، زوایای جالبی از تاریخ سینمای دهه چهل را روشن می سازد.
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی