شقایق فراهانی به فریدِ؟ میگه ساعت هشت پیوست

شقایق فراهانی در ادامه پیش تولید فیلم سینمایی فریدِ؟ میگه ساعت هشت ، به ترکیب بازیگران این فیلم پیوست تا در نخستین فیلم بلند مسعود فرجام ایفای نقش کند. - شقایق فراهانی در ادامه پیش تولید فیلم سینمایی فریدِ؟ میگه ساعت هشت ، به ترکیب بازیگران این فیلم پیوست تا در نخستین فیلم بلند مسعود فرجام ایفای نقش کند. پیمان راد تهیه کننده این فیلم به ایرنا گفت: ترکیب بازیگران جوان این فیلم شامل آذرخش فراهانی، روشنک گرامی،
منبع خبر: زندگی آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی