شفیعی: افرادی که در سینما، شبکه نمایش خانگی و… پول های کثیف وارد کرده اند رسانه های بدون مجوز و فاقد هویت را هم با ارقام کوچک می خرند

سینماپرس: محمدرضا شفیعی مدیرمسئول روزنامه سینمایی «صبا» و تهیه کننده سینما در رابطه با عملکرد غلط برخی رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی های نهادهای گوناگون مرتبط با سینما گفت: افرادی که در سینما، شبکه نمایش خانگی و... پول های کثیف وارد کرده اند رسانه های بدون مجوز و فاقد هویت را هم با ارقام کوچک می خرند! البته پول هایی که برای خرید این رسانه ها در فضای مجازی مانند «اینستاگرام» و «تلگرام» و... صرف می شود نسبت به پول های کثیفی که در سینما وجود دارد بسیار کمتر است اما همین ارقام کوچک باعث می شود تا این رسانه ها تطمیع شخصی آن افراد خاص را تبلیغ و ترویج کنند!