شفاف‌سازی شود تا متوجه شویم بودجه‌های فرهنگی در کجا استفاده می‌شود!

سینماپرس: عبدالله اسفندیاری از جمله افراد همیشه مدیر در بدنه سینمایی کشور بوده است که حالا پس از آنکه ظاهرا به بازنشستگی رسیده در اظهارنظرهایی جالب بیان می کند که هرچند بودجه فرهنگی کشور محدود است اما همین بودجه هم مشخص نیست در کجا صرف می‌شود!