«شعله ور»؛ احوالات شخصی پرسوناژ/«مغزهای کوچک زنگ زده»؛ سینمایی ترین فیلم جشنواره

مهدی سعدی تدوینگر گفت: فیلم «شعله ور» دلالت بر احوال شخصی پرسوناژ اصلی فیلم دارد و فیلمی متفاوت است.