شعارهای حمایتی از تولیدات دفاع مقدسی کلامی بی‌عمل است

سینماپرس: کارگردان فیلم «چراغ‌های ناتمام» به اشاره به تکراری نشدن کار در حوزه دفاع مقدس گفت: «اگر خوشبینانه بررسی کنیم شاید ۲۰۰ فیلم طی چهار دهه گذشته در سینما تولید شده اند که موضوع و محورشان دفاع مقدس است. »