شریف تر از ستاره اسکندری در سینما نمی شناسم

باید قانونی را تصویب کنند که هر کس اجازه این گونه هتاکی ها را نداشته باشد زیرا رعایت حریم خصوصی فرد، کمترین حق شهروندی است که هر انسانی باید از آن برخوردار باشد. – به گزارش عصر شهروند، بهزاد فراهانی، عضو هیئت مدیره خانه تئاتر درباره قانونی که بتواند از هنرمندان در مقابل اهانت ها حمایت کند گفت: اگر سابقه 10 سال گذشته روزنامه کیهان تا به امروز را نگاهی بیاندازید، اهانت های خارج از اندازه این روزنامه به هنرمندان …
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی