شریفی: مدیران سینمایی جشنواره فجر را بدل به یک دکان برای کاسبی و سوءاستفاده های سیاسی کرده اند

سینماپرس: امیرحسین شریفی تهیه کننده سینما و تلویزیون گفت: مدیران سینمایی جشنواره فجر را بدل به یک دکان برای کاسبی و سوءاستفاده های سیاسی کرده اند؛ اکثریت قریب به اتفاق سینماگران در این خصوص اتفاق نظر دارند که طی سال های اخیر این جشنواره یک دکان صرف شده و هیچ عایدی مثبت و قابل توجهی برای سینمای کشور در پی نداشته است.