شریفی: ما در بدترین و ناعادلانه ترین دوران سینما به سر می بریم/ چرا هیچ یک از نهادهای ناظر بر عملکرد دستگاه های فرهنگی کشور جلوی فساد در سینما را نمی گیرند؟

سینماپرس: امیرحسین شریفی تهیه کننده سینما و تلویزیون گفت: در سینمای ایران اصلاً هیچ گونه عدالتی وجود ندارد؛ بنده بارها تأکید کرده ام که سینمای ایران توسط باندهای مافیایی اداره می شود که همه سینما را ملک شخصی خود می دانند و برای دیگران هم تصمیم گیری می کنند، در یک جمله باید بگویم ما در بدترین و ناعادلانه ترین دوران سینما به سر می بریم.