شریفی: جشنواره جهانی یک مهمانی خصوصی شده است/ جشنواره های بین المللی این چنین سطح پایین و بدون مانیفست نیستند

سینماپرس: امیرحسین شریفی تهیه کننده سینما و تلویزیون همزمان با برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: جشنواره جهانی به یک مهمانی خصوصی بدل شده است، این جشنواره یک دکان برای برخی آقایان است که پول های بیت المال را میان خودشان تقسیم کنند، همه ما منتظریم آقای انتظامی به وعده شان عمل کنند و این بساط را یک بار برای همیشه جمع کنند.