شرکت ۶۶ طرح در پروژه جامع «چهار فصل تئاتر ایران»

سینماپرس: به گفته مجری پروژه چهار فصل تئاتر ایران» تاکنون تعداد ۶۶ طرح اولیه به دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری جهت شرکت در این پروژه ارسال شده است.