شرکت: سردمداران فارابی و خانه سینما آدم هایی سطحی نگر و کارنابلد هستند/ سینماگران مستقل جایی در فارابی ندارند

سینماپرس: افشین شرکت کارگردان سینما در خصوص افول جدی بنیاد سینمایی فارابی در دوران مدیریتی دولت بنفش گفت: کسانی که سردمدار بنیاد سینمایی فارابی هستند مثل فردی که روی صندلی مدیریت خانه سینما نشسته، آدم هایی به شدت سطحی نگر و کارنابلد هستند که پیشینه محکمی در سینما ندارند و معلوم نیست چرا در این سمت ها به کار گرفته شده اند! فارابی طی سال های اخیر برای سینمای ایران چه کرده است؟ چرا سینماگران مستقل جایی در این نهاد ندارند؟ چرا برای حضور ۷ نفر در کن هزینه کرد چندصد میلیونی شده است؟ این ها سوألاتی است که مسئولان این نهاد باید پاسخگوی آن باشند.