شروع نقدنویسی در سینمای ایران مستند شد

فیلمبرداری مستند طغرل، نقد و دیگران... در خصوص شروع نقدنویسی در سینمای ایران به نیمه رسید. - تهران - ایرنا - فیلمبرداری مستند طغرل، نقد و دیگران... در خصوص شروع نقدنویسی در سینمای ایران به نیمه رسید. به گزارش روز شنبه خبرنگار سینمایی ایرنا، فیلم مستند طغرل، نقد و دیگران... به تهیه کنندگی و کارگردانی حمیدرضا نعمتی درخصوص واکاوی میراث و افکار طغرل افشار (نخستین منتقد تاریخ سینمای ایران) و تاثیر تفکر وی در روند ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی