شروع ثبت نام از اهالی رسانه برای حضور در جشنواره فیلم‌های کودکان

سینماپرس: نمایندگان رسانه های رسمی از امروز می توانند جهت حضور در دوره سی و یکم جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سایت مربوطه ثبت نام نمایند.