شرف‌الدین: مقاومت یک سبک زندگی محسوب می‌شود / علی اکبری: جشنواره مقاومت، فرهنگ و هنر کشور را با تحول روبرو کرده

سینماپرس: محمدرضا شرف‌الدین با اشاره به مفهوم مقاومت گفت: «مقاومت واژه‌ای طیب و مقدس است که بر اساس اصول سنت‌های الهی و به اقتضای شرایط جغرافیایی و زمان، در مسیر رشد فردی و اجتماعی مردم پیش می‌رود»