شرایط عمومی و اختصاصی تاسیس شرکت‌های vod، رسیدگی به تخلفات و نظارت آثار

سینماپرس: دستورالعمل اجرای ماده ۵ و ۱۴ آیین نامه صدور مجوز تاسیس مراکز عرضه برخط ویدئویی به گونه درخواستی vod ابلاغ شد.