شرایط به سمتی رفته که باید کاباره ای فیلم بسازید / مدیر سینما که چهل سال نتوانسته کاری کند، باید کنار برود

اگر من امروز پنج میلیارد سرمایه گذاری می کنم، باید بدانم ظرف سه تا شش ما دیگر می توانم اکران کنم، نه چهار سال. دفاتر پخش از این عدم وجود برنامه تا بتوانند سوءاستفاده می کنند. –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی