شخصی که اشتباهی پسر اسدالله یکتا شد

تصویر منتشر شده تحت عنوان همسر و فرزند اسدالله یکتا این پسر مؤدب آقای حامی جهانی رفیق دیرینه، بازیگر و از همکاران بنده در سینماست و همانند یک پسر برای من عزیز است... لطفا اطلاع رسانی کنید.
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی