شبی با لبخندهای اشک آلود

در دنیای هزار رنگ سینما، چهره های بسیاری روزگاری چند پوستر شده اند و بر صفحه های نقره ای نمایش داده شده اند و از صفحه ها پاک شده اند یا از یادها رفته اند. – این دنیای هزار رنگ، نام های بسیاری در خود دارد که هرگز نه در پوسترها بزرگ چاپ و در تیتراژها درشت نوشته شده اند اما، در خاطره سینماگران ماندگارند. به گزارش خبرنگار ایمنا ، زاون قوکاسیان از آن دسته نام های جاودانه ای است که نیازی به پوستر چند متری سر در سینماها …
منبع خبر: ایمنا
دسته بندی خبر: فرهنگی