شبکه های سیما برای آغاز سال تحصیلی چه برنامه هایی دارند؟

شبکه های سیما در هفته دفاع مقدس و همزمان با بازگشایی مدارس، ویژه برنامه هایی متناسب با این ایام را برای مخاطبان در نظر گرفته اند. نوشته شبکه های سیما برای آغاز سال تحصیلی چه برنامه هایی دارند؟ اولین بار در پایگاه خبری عصر شهروند . – شبکه های سیما در هفته دفاع مقدس و همزمان با بازگشایی مدارس، ویژه برنامه هایی متناسب با این ایام را برای مخاطبان در نظر گرفته اند. فیلم های سینمایی دفاع مقدسی، مستند، وله، نماهنگ …
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی