شبکه های برون مرزی بازوی سیاست خارجی نظام هستند

سینماپرس: چهار نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در معاونت برون مرزی صداوسیما، ضمن بازدید از بخش های مختلف این مجموعه، با پیمان جبلی معاون برون مرزی دیدار و گفت‌وگو کردند.