شبِ عید، کمی پایین تر از مرکزِ پایتخت، شهر در قرق سینما

دیروز شنبه وقتی شهر در خلوتیِ محسوسی از بین التعطیلین قرار داشت، وقتی هنوز بوی عیدِ نیمه شعبان خیلی نمی آ مد، کمی پایین تر از مرکزِ پایتخت، - شهر در قرق سینما بود. به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، این روزها خبر ها زیاد از تقاطع جمهوری و حافظ شنیده می شود. البته این بار صحبت از تغییر قیمت گوشی های موبایل نیست. چون چارسو فقط برای موبایل نیست. چندسالی ست همین حوالی اردیبهشت که می شود سینما بار و بندیل خود را جمع ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی