شباهت تصویرسازی «خانه وحشت درختی» به ماجرای یورش به ساختمان کنگره

سینماپرس: طرفداران سیمپسون‌ها شباهت‌هایی بین قسمت‌های اخیر این کارتون و یورش به کنگره پیدا کردند.