شبانی: مسئولان به جای تکرار شعارها راهکار عملی برای تأمین امنیت شغلی سینماگران ارائه کنند/ سینما سرشار از شبه کمدی نازل شده است

سینماپرس: فرزانه شبانی فیلمنامه نویس سینما در پی انتصاب حسین انتظامی به عنوان سرپرست سازمان سینمایی گفت: امیدوارم مسئولان به جای تکرار شعارها یک بار هم که شده راهکار عملی برای تأمین امنیت شغلی سینماگران، تخصیص بیمه بیکاری و... را ارائه کنند و به سینماگران و مشکلاتی که آن ها را دربر گرفته توجه ویژه و جدی تری داشته باشند.