شایعه سازها همیشه بوده اند

سینا رحیم پور| داستان به 88 سال قبل برمی گردد. در استان آذربایجان، سیل مهیبی رخ داد که به واسطه آن بسیاری از منازل ویران و تعدادی نیز کشته شدند. در آن سال برخی چهره ها ازجمله وکیلی، موسس سینما در ایران درآمد یک شب سینماهای خود را به این موضوع اختصاص داد. در همین سال زلزله بخش هایی از قوچان را با خاک یکسان کرد و رسانه هایی مانند شفق سرخ، ایران، طوفان و اطلاعات در رسانه های خود از مردم درخواست کمک برای ارسال به مناطق سیل زده و زلزله زده کردند. سال 1309 نیز در سلماس زلزله ای رخ داد و باز هم افراد شاخص و رسانه ها به کمک مردم زلزله زده آمدند. در همه این سال ها و در زمان وقوع بحران شخصیت ها و رسانه ها یک پای کمک به مردم بحران زده بودند. شاید بتوان مهمترین رخداد کمک رسانی قبل از انقلاب را کشکول به دستی غلامرضا تختی بعد از زلزله بویین زهرا عنوان کرد. جایی که مردم به واسطه پهلوان بودن تختی کمک های زیادی را از طریق او به افراد زلزله زده بویین زهرا رساندند. بعد از انقلاب این رخداد بارها تکرار شده و مهمترین همدلی رسانه ها و شخصیت های محبوب مردمی در ماجرای زلزله پنجم دی 1382 بم نمایان شد. …