شایسته: ورود بی ضابطه سرمایه گذاران در سینما تبعات زیادی دارد/ تهیه کنندگی کاری کاملاً تخصصی است و نباید به هر شخصی اجازه حضور در این عرصه را داد

سینماپرس: مرتضی شایسته تهیه کننده سینما در خصوص سرمایه سالاری در سینما و ظهور تهیه کنندگان فاقد تخصص گفت: ورود بی ضابطه سرمایه گذاران در سینما تبعات زیادی در پی دارد و همه اهالی سینما هم نسبت به این مسأله آگاهی کافی دارند، حالا اینکه چطور با این شرایط به این افراد اجازه کار و فعالیت در سینما داده می شود نکته ای است که سینماگران حرفه ای از آن بی اطلاعند!