شام در تدارک میزبانی «اپرای مقاومت»+عکس و فیلم

سینماپرس: هنرمندان سوری بعد از پایان کار داعش در کشورشان دست به کار شدند تا با استفاده از زبان هنر پیام مقاومت را به مردم خود و دیگر کشورها برسانند.