سینما و هنر کیارستمی مخاطبانش را در گیلان فراخواند

به گزارش خبرنگار ایرنا، نشست یادشده عصر پنجشنبه با طرح جستارهایی از فرزام امین صالحی، رضا خباز و کاوه حوصله دار صابر برگزار و بر آموختن از سینمای وی تاکید شد. اگر فیلمی به من فرصت تجربه گرایی تازه را ندهد تمایلی به ساختنش نخواهم داشت ؛ سفارش و ساختن فیلمی را نمی پذیرم که این امکان را به من نمی دهد تا از محدوده ذهنی موجود و آزموده ام فراتر بروم ... ساختن فیلم برای خودم باید غافل گیر کننده باشد علاقه ای ندارم ...
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: فرهنگی