سینما و سلامت می‌توانند برای هم آورده داشته باشند!

سینماپرس: جشنواره فیلم سلامت به نظر می‌رسد پس از گذر از چند دوره همچنان از تعریف دقیق آثاری که می‌توانند در این قالب قرار بگیرند، توفیقی حاصل نکرده است.