سینما نمی تواند از امر اجتماعی فرار کند

عضو شورای سیاستگذاری دومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران معتقد است سینما هیچ وقت نمی تواند از امر اجتماعی خود فرار کند. - 1397/08/05 10:19:32 عضو شورای سیاستگذاری دومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران معتقد است سینما هیچ وقت نمی تواند از امر اجتماعی خود فرار کند. به گزارش ایلنا، عماد افروغ با بیان اینکه در اصل پژوهش سینمایی هیچ تردیدی نیست، گفت: پژوهش های سینمایی به ویژه پژوهش هایی که مساله محور هستند و مسائل ...
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: سیاسی