سینما فرصت ثبت سیل در حافظه جمعی است

جعفر صانعی مقدم بر اهمیت دیدن و توجه به پیامدهای مثبت سیل تاکید و پیشنهاد کرد که در فیلم هایی کوتاه وقایع مربوط به این رویداد طبیعی ثبت و ضبط و در رقابتی مجزا شرکت داده شوند. - به گزارش ایسنا،مدیر گروه هنر و تجربه درباره نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش بیان کرد: جشنواره بین المللی فیلم وارش از سال 78 کار خود را آغاز کرده و تاکنون 20 سال از عمر آن و 9 دوره از برگزاری آن می گذرد. در همان اولین دوره که آقای قربان ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی