سینما زیر سایه سیاست!

در سینمایی که جریانات رسانه ای و موج های خبری بیش و پیش از این که حاصل رخدادهای سینمایی و به عبارت بهتر متن سینما باشند، ریشه در آبشخور حواشی و جنجال های سطحی و گفته ها و شنیده ها پس و پیش پرده دارند؛ - این روزها لیلا حاتمی نقش اول را ایفا می کند. بازیگری که عمری است روی پرده درخشیده؛ اما به نحوی کنایه آمیز هیچ گاه به اندازه امروز که به واسطه سخنانی غیرسینمایی بحث انگیز شده، زیر تابش پروژکتورهای گوناگون قرار ...
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی